Correction     by Thanos Anastopoulos                                                         Fantasia Optikoakoustiki Productions, Nova                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                               

Demo

Ilias Adamis gsc

Cinematographer

  • Black Instagram Icon
  • Black Vimeo Icon
  • Black Facebook Icon
Ilias Adamis gsc, cinematographer, Toronto ON, Athens GR                                                            e-mail : adamisilias@gmail.com